Компанијата ДЕНТАЛ-МЕДИКА располага со високо кавалитетен сервис за сите типови стоматолошки машини.
Вршиме сервис на сите типови насадни инструменти (турбини ,колењаци,насадници,микро мотори,пескари) и сета останата опрема
.
Располагаме со резервни делови за стите типови стоматолошки машини.
Нудиме помош при планирање на вашата стоматолошка ординација.
Изадавање на А-ТЕСТ за стоматолошки апарати.
ГРИЖАТА ЗА ВАШАТА ОПРЕМА ПРЕПУШТЕТЕ НИ ЈА НАМ
Контакт :  070/219-560

Сервисер 1   ДРАГАН БОЖИНОВ

Сервисер 2   САШО ЕНДРОВСКИ

ДЕНТАЛ-МЕДИКА - Доо Скопје
Ул.Владимир Комаров Бр 12-2/4
1000  Скопје  Северна Макединија
тел: 070/219-560
email: dentalmedika@gmail.com
www.dentalmedika.com.mk