ДЕНТАЛ-МЕДИКА - Доо Скопје
Ул.Владимир Комаров Бр 12-2/4
1000  Скопје  Северна Макединија
тел: 070/219-560
email: dentalmedika@gmail.com
www.dentalmedika.com.mk
ДЕНТАЛ-МЕДИКА  продажба и сервисирање на стоматолошка опрема                                 ДЕНТАЛ-МЕДИКА располага со високо квалитетен сервис за стоматолошка опрема и насадни инструменти                STERN WEBER  СТОМАТОЛОШКИ МАШИНИ                         MK-DENT откриј те го квалитетот на најмоќната турбина  EKO LINE    
СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА
ЦЕНОВНИЦИ